Meest gestelde vragen

VERZUIMBEGELEIDING

 • Wat is een plan van aanpak?Uw leidinggevende (caremanager) en u maken samen concrete afspraken over uw re-integratie. In het formulier Plan van Aanpak beschrijft u samen de stappen die zullen gaan leiden tot het behalen van het einddoel. Doorgaans zal het einddoel zijn het volledig hervatten van uw eigen werk. Als dat niet lukt wordt een ander doel geformuleerd, bijvoorbeeld aangepast eigen werk, ander werk bij de eigen werkgever of ander werk bij een andere werkgever. Het plan van aanpak wordt periodiek door u en uw werkgever geĆ«valueerd. Als het nodig is wordt het plan bijgesteld.
 • Wat is een probleemanalyse? Een probleemanalyse is een formeel startpunt van een re-integratieplan. De relevante informatie die nodig is voor uw re-integratie wordt in dit document beschreven. Het betreft het verwachte einddoel van de re-integratie en een advies over de te nemen stappen om dat einddoel te behalen. U ontvangt deze probleemanalyse, uw leidinggevende (caremanager) ontvangt hier een kopie van. Als het nodig is wordt de probleemanalyse bijgesteld. Bijvoorbeeld als het einddoel van de re-integratie wijzigt of de re-integratie niet volgens verwachting verloopt.
 • Krijg ik een vast contactpersoon bij Obra?In principe wel. Dit betreft een casemanager die werkt namens een bedrijfsarts. Als het nodig is wordt u periodiek uitgenodigd voor een spreekuur bij een bedrijfsarts.
 • Wat gebeurt er als ik me ziek meld?

  Dan nemen we contact met u op. In principe betreft dat een vrij kort gesprek waarin wordt gepolst hoe lang u verwacht te verzuimen. Als blijkt dat uw verzuimmelding mogelijk langer dan een paar dagen zal duren, wordt er contact met u opgenomen door een casemanager namens de bedrijfsarts. Deze zal in een uitgebreid gesprek met u ingaan op alles wat relevant is omtrent uw verzuim. Samen met u wordt waar mogelijk een concept re-integratie afspraak gemaakt. Alle informatie en de concept re-integratie afspraak wordt getoetst door de bedrijfsarts. Daarna ontvangen u en uw leidinggevende een probleemanalyse en waar mogelijk een re-integratie advies.

Casemanager en/of bedrijfsarts

 • Ik wil een bedrijfsarts spreken (en geen casemanager in taakdelegatie)? Indien u een bedrijfsarts wilt spreken, dan kunt u dit aangeven bij uw contactpersoon. Er wordt dan een spreekuur voor u ingepland. U heeft altijd recht contact te hebben met een bedrijfsarts.
 • Kan ik een second opinion aanvragen?Wanneer u twijfels heeft over het advies van uw bedrijfsarts, kunt u een second opinion aanvragen.

  Een andere bedrijfsarts, niet werkzaam bij Obra, geeft dan een onafhankelijk advies voorzien van een onderbouwing. Een second opinion is niet voor iedere situatie passend. De wet geeft aan of een second opinion mogelijk. Soms zijn er andere mogelijkheden om te bepalen of de bedrijfsarts juist heeft gehandeld.

  Obra maakt voor second opinions gebruik van de LPBSO (Landelijke pool bedrijfsartsen second opinion). De beslishulp van de LPBSO helpt u bij de afweging of een second opinion passend is.
 • Mag een casemanager in taakdelegatie medische informatie inzien en bespreken?Ja, dat mag. De casemanager in taakdelegatie heeft, net als de bedrijfsarts, te maken met het beroepsgeheim. Dat betekent dat de casemanager in taakdelegatie uw medische gegevens alleen met de bedrijfsarts mag delen.
 • Wanneer wordt de bedrijfsarts ingeschakeld?Als in het gesprek met de casemanager in taakdelegatie blijkt dat het zinvol is dat u contact heeft met de bedrijfsarts zal een spreekuur worden gepland. Dat gebeurt ook als u zelf aangeeft de voorkeur te hebben voor een bedrijfsarts. U heeft altijd recht contact te hebben met een bedrijfsarts.  
 • Wat is het voordeel van een casemanager in taakdelegatie?U wordt sneller geholpen omdat de casemanager in taakdelegatie ook met u over uw medische situatie mag praten. Dat betekent dat u eerder oorzaken van uw verzuim kunt bespreken en waar mogelijk kunt aanpakken. De casemanager mag ook met u bespreken op welke manier u uw re-integratie vorm kan geven. Zo komen we samen tot een goede aanpak, waarbij uw ideeĆ«n over wat u kan leidend zijn. Een ander voordeel is dat we die informatie in uw medisch dossier opslaan. U hoeft daardoor niet steeds uw verhaal opnieuw te vertellen.
 • Wat is taakdelegatie?

  Bedrijfsartsen kunnen bepaalde taken delegeren naar anderen. De taakgelegeerde kan iedereen zijn, ook een niet-arts. Dit delegeren is wel aan een aantal voorwaarden gebonden. Duidelijke kaders en condities zijn daarbij essentieel.

  Altijd geldt dat de bedrijfsarts eindverantwoordelijk is en hij daarom toezicht dient te houden op de werkzaamheden van de taakgedelegeerde.

Privacy

 • Met wie wordt mijn medisch dossier gedeeld?De bedrijfsarts deelt, indien relevant, uw medische informatie met de casemanager in taakdelegatie. De casemanager in taakdelegatie deelt uw medische informatie alleen met de bedrijfsarts.
 • Worden mijn gegevens ook gedeeld met mijn leidinggevende?Nee, met uw leidinggevende worden geen medische gegevens gedeeld.
 • Kan ik mijn dossier inzien?Ja, dat is mogelijk. Bent u langer dan 92 weken ziek dan ontvangt u een afschrift van uw medisch dossier ten behoeve van uw WIA aanvraag.
 • Hoe beschermt Obra mijn persoonlijke gegevens?

  Obra doet haar uiterste best om uw persoonlijke gegevens te beschermen. In ons privacy reglement staat beschreven welke maatregelen en procedures we hanteren om uw privacy te beschermen. U kunt ons privacy reglement opvragen door een e-mail te sturen aan: compliance@obraservices.nl

KLACHTEN

 • Ik ben het oneens met de casemanager in taakdelegatie, wat kan ik doen?Bespreek dit met uw casemanager. Deze zal uw bezwaren met de bedrijfsarts bespreken en u, indien gewenst, in contact brengen met de  bedrijfsarts.
 • Ik ben het oneens met het oordeel van de bedrijfsarts, wat nu? Wanneer u twijfels heeft over het advies van uw bedrijfsarts, kunt u een second opinion aanvragen. Een andere bedrijfsarts, niet werkzaam bij Obra, geeft dan een onafhankelijk advies voorzien van een onderbouwing. Een second opinion is niet voor iedere situatie passend. De wet geeft aan of een second opinion mogelijk. Soms zijn er andere mogelijkheden om te bepalen of de bedrijfsarts juist heeft gehandeld.
  Obra maakt voor second opinions gebruik van de LPBSO (Landelijke pool bedrijfsartsen second opinion). De beslishulp van de LPBSO helpt u bij de afweging of een second opinion passend is.