Risico-inventarisatie en -evaluatie

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is een in de Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet genoemd middel ter bevordering van veilig en gezond werken. Sinds 1 januari 1994 is de RI&E verplicht voor alle werkgevers.

In een RI&E laten werkgevers onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van werknemers. U dient voor elk filiaal of vestiging een aparte RI&E opstellen. Het kan voorkomen dat risico’s overeenkomen, maar er zijn ook risico's die specifiek voor die locatie gelden.

Veiligheid en gezond werken is ook voor de werknemer van belang. De werknemer kan in de RI&E aangeven welke risico's hij dagelijks ervaart op zijn werk en tevens oplossingen aandragen om die risico's te beperken.  

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleert of uw organisatie beschikt over een actuele RI&E. Wees alert dat bij veranderingen van werkprocessen en/of werkomgeving de RI&E ook aangepast dient te worden.

Dienstverlening Obra

Obra helpt om de specifieke risico’s in kaart te brengen. Onze bedrijfsartsen analyseren deze risico's. In het plan van aanpak staan zowel de onderzoekresultaten als de te treffen maatregelen om geconstateerde risico's te verkleinen of weg te nemen.

Met de RI&E van Obra krijgen werkgevers een hulpmiddel waarmee ze hun verzuimbeleid kunnen vormgeven.