BEDRIJFSGEGEVENS

Obra is een onafhankelijke arbodienst.

In de arbodienst Obra werken bedrijfsartsen nauw samen met Werkhervatting consulenten (WHC) bij kort verzuim en Werkhervatting Specialisten (WHS) bij lang of complex verzuim. De bedrijfsartsen delegeren ook taken aan deze professionals. Dat betekent dat zij ook namens de bedrijfsarts de medische situatie van de werknemer mogen uitvragen en met de werknemer kunnen bespreken wat eventueel mogelijkheden voor re-integratie zijn.


  • Handelsregister Kamer van Koophandel te Amsterdam: 73665649
  • BTW nummer: NL 859620712B01
  • IBAN: NL16 INGB 0006219857

Obra Services BV is een volledige dochter van Robidus Groep BV.

Certificaat Arbodiensten
Belanghebbenden kunnen het Certificaat Arbodiensten van Obra opvragen via contact@obraservices.nl
Contactgegevens Obra

Bezoekadres:


Ankersmidplein 2 (17e verdieping)
1506 CK Zaandam

Postadres:


Postbus 2205
1500 GE Zaandam

Telefoon: 088 919 94 87
DOWNLOAD ROUTEBESCHRIJVING
Obra is lid van OVAL
Obra is DNV gecertificeerd als arbodienstverlener

Robidus

Obra Services BV is een dochter van Robidus Groep BV.

Robidus verzorgt onder andere de verzuimdienstverlening voor werkgevers. Dit betreft casemanagement uitgevoerd door Robidus en medische verzuimbegeleiding uitgevoerd door externe bedrijfsartsen.  Door de inzet van de arbodienst van dochterorganisatie Obra kan de medische verzuimbegeleiding sneller een effectiever worden uitgevoerd. Daarnaast is er binnen de verzuimdienstverlening door optimaliseren van de processen en onderlinge afstemming eerder zicht op de arbeidsmogelijkheden van de werknemer.