Medische verzuimbegeleiding

Verzuimbegeleiding door Obra betekent dat we iedereen een passende aanpak aanbieden, want voor niemand geldt hetzelfde 'recept'. Zo kijken onze gecertificeerde casemanagers naar de factoren die van invloed zijn bij het verzuim. En hoe we die factoren kunnen beïnvloeden. We denken mee over alternatieven en passend werk. Deze oplossingen noemen we interventies. Op advies van de bedrijfsarts zetten we deze in. Het overleg met zowel de werknemer als de leidinggevende, is de basis om de interventie te laten slagen. Samen met werknemer, werkgever, arts en casemanager zetten we ons in om het beste resultaat te bereiken.

Meest gestelde vragen:
  • Wat is een probleemanalyse? Een probleemanalyse is een formeel startpunt van een re-integratieplan. De relevante informatie die nodig is voor uw re-integratie wordt in dit document beschreven. Het betreft het verwachte einddoel van de re-integratie en een advies over de te nemen stappen om dat einddoel te behalen. U ontvangt deze probleemanalyse, uw leidinggevende (caremanager) ontvangt hier een kopie van. Als het nodig is wordt de probleemanalyse bijgesteld. Bijvoorbeeld als het einddoel van de re-integratie wijzigt of de re-integratie niet volgens verwachting verloopt.
  • Wat is een plan van aanpak?Uw leidinggevende (caremanager) en u maken samen concrete afspraken over uw re-integratie. In het formulier Plan van Aanpak beschrijft u samen de stappen die zullen gaan leiden tot het behalen van het einddoel. Doorgaans zal het einddoel zijn het volledig hervatten van uw eigen werk. Als dat niet lukt wordt een ander doel geformuleerd, bijvoorbeeld aangepast eigen werk, ander werk bij de eigen werkgever of ander werk bij een andere werkgever. Het plan van aanpak wordt periodiek door u en uw werkgever geëvalueerd. Als het nodig is wordt het plan bijgesteld.
  • Wat gebeurt er als ik me ziek meld?

    Dan nemen we contact met u op. In principe betreft dat een vrij kort gesprek waarin wordt gepolst hoe lang u verwacht te verzuimen. Als blijkt dat uw verzuimmelding mogelijk langer dan een paar dagen zal duren, wordt er contact met u opgenomen door een casemanager namens de bedrijfsarts. Deze zal in een uitgebreid gesprek met u ingaan op alles wat relevant is omtrent uw verzuim. Samen met u wordt waar mogelijk een concept re-integratie afspraak gemaakt. Alle informatie en de concept re-integratie afspraak wordt getoetst door de bedrijfsarts. Daarna ontvangen u en uw leidinggevende een probleemanalyse en waar mogelijk een re-integratie advies.

Bent u het niet eens met de bedrijfsarts?Vraag een second opinion aan
Wanneer u twijfels heeft over het advies van uw bedrijfsarts, kunt u een second opinion aanvragen.

Een andere bedrijfsarts, niet werkzaam bij Obra, geeft dan een onafhankelijk advies voorzien van een onderbouwing. Een second opinion is niet voor iedere situatie passend. De wet geeft aan of een second opinion mogelijk. Soms zijn er andere mogelijkheden om te bepalen of de bedrijfsarts juist heeft gehandeld.

Obra maakt voor second opinions gebruik van de LPBSO (Landelijke pool bedrijfsartsen second opinion). De beslishulp van de LPBSO helpt u bij de afweging of een second opinion passend is.