Wat gebeurt er als ik me ziek meld?

Dan nemen we contact met u op. In principe betreft dat een vrij kort gesprek waarin wordt gepolst hoe lang u verwacht te verzuimen. Als blijkt dat uw verzuimmelding mogelijk langer dan een paar dagen zal duren, wordt er contact met u opgenomen door een casemanager namens de bedrijfsarts. Deze zal in een uitgebreid gesprek met u ingaan op alles wat relevant is omtrent uw verzuim. Samen met u wordt waar mogelijk een concept re-integratie afspraak gemaakt. Alle informatie en de concept re-integratie afspraak wordt getoetst door de bedrijfsarts. Daarna ontvangen u en uw leidinggevende een probleemanalyse en waar mogelijk een re-integratie advies.