Wie mag mijn medische informatie inzien?

Uw medische gegeven vallen onder het beroepsgeheim van de medewerkers van Obra. Uw contactpersoon, die onder taakdelegatie van de bedrijfsarts werkt, kan uw medische situatie wel bespreken met de Obra bedrijfsarts, maar nooit met uw werkgever/leidinggevende.

Klik hier voor meer informatie over taakdelegatie.