Wie mag mijn medische informatie inzien?

Uw medische gegeven vallen onder het beroepsgeheim van de medewerkers van Obra. Uw contactpersoon kan uw medische situatie wel bespreken met de Obra bedrijfsarts, maar nooit met uw werkgever/leidinggevende.