Kan ik mijn dossier inzien?

U kunt altijd een verzoek indienen om uw dossier in te zien.

Stuur hiervoor een mail aan contact@obraservices.nl met het verzoek onder vermelding van:
- Uw (ex) werkgever
- Uw naam en voorletters
- Uw contactgegevens

Dossier ten behoeve van WIA aanvraag

Bent u langer dan 92 weken ziek dan ontvangt u automatisch een afschrift van uw medisch dossier ten behoeve van uw WIA aanvraag.  

De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) voorziet in een uitkering aan werknemers waarbij is vastgesteld dat zij meer dan 35% arbeidsongeschikt zijn.