Ik ben het oneens met het oordeel van de bedrijfsarts, wat nu?

Wanneer u twijfels heeft over het advies van uw bedrijfsarts, kunt u een second opinion aanvragen. Een andere bedrijfsarts, niet werkzaam bij Obra, geeft dan een onafhankelijk advies voorzien van een onderbouwing. Obra maakt voor second opinions gebruik van de LPBSO (Landelijke pool bedrijfsartsen second opinion).

Is second opinion passend?

Een second opinion is niet voor iedere situatie passend. Soms zijn er andere mogelijkheden om te bepalen of de bedrijfsarts juist heeft gehandeld.De beslishulp van de LPBSO helpt u bij de afweging of een second opinion passend is.