Mag een casemanager in taakdelegatie medische informatie inzien en bespreken?

Ja, dat mag. De casemanager in taakdelegatie heeft, net als de bedrijfsarts, te maken met het beroepsgeheim. Dat betekent dat de casemanager in taakdelegatie uw medische gegevens alleen met de bedrijfsarts mag delen.